Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni jl.

Op maandag 19 juni jl. vond de 5e Algemene Ledenvergadering van Berséba plaats. Van de 122 schoolbesturen die lid zijn van onze vereniging waren er 28 aanwezig. In het eerste deel van de avond zijn de jaarstukken toegelicht en -na het beantwoorden van een enkele vraag- goedgekeurd. Prof. Dr. A. de Muynck hield in het tweede deel van de avond een inspirerende lezing over ‘Inclusief onderwijs, een opdracht bezien vanuit onze identiteit’. Na deze lezing werd een levendige forumdiscussie gehouden, waarin een heel aantal zaken aan de orde kwam.

Het verslag van deze avond is te lezen op de pagina van de Algemene Ledenvergadering. Daar vindt u ook de PowerPointpresentatie van deze avond en de lezing van Prof. Dr. A. de Muynck.