Beschikkingen 2017-2018 (2)

Alle scholen hebben vlak voor of na de zomervakantie een beschikking ontvangen voor de overdracht van de reguliere middelen. Inmiddels zijn de maandelijkse bedragen in augustus en september overgemaakt. We vragen de scholen om te controleren of het maandelijkse bedrag, dat op het rekeningnummer van de school gestort wordt, overeenkomt met het maandelijkse bedrag dat vermeld staat op de beschikking. Als dit niet overeenkomt, dan kunt u contact opnemen via info@berseba.nl.

Daarnaast hebben veel scholen een beschikking ontvangen vanwege een toegekend arrangement. De regel is dat de middelen voor een arrangement maandelijks naar de school worden overgemaakt vanaf de maand volgend op de toekenning van het arrangement.

Het komt af en toe voor, dat kinderen met een arrangement in de loop van het schooljaar toch geplaatst worden op het s(b)o. Met nadruk wijzen we erop, dat de scholen dit zo snel mogelijk moeten melden bij hun regiomanager. Het arrangement wordt dan met ingang van de maand dat een leerling op het s(b)o wordt ingeschreven, stopgezet. Als deze melding niet op tijd gebeurt, blijft de school middelen ontvangen voor het arrangement. Het vraagt altijd weer extra administratieve handelingen, zowel voor de school als het swv, als er middelen teruggevorderd moeten worden.