Internetconsultatie inspectie m.b.t. eindresultaten

De eindresultaten van de school spelen een belangrijke rol in de beoordeling door de inspectie. De inspectie denkt op dit moment na over het beoordelen van (eind)opbrengsten in de relatie tot passend onderwijs. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen hun mening kenbaar maken op de website van de inspectie.

Ook vanuit Berséba is een reactie gegeven. Deze luidt als volgt:

Het elk jaar beoordelen van de eindopbrengsten van een school op basis van de schoolpopulatie doet geen recht aan de grote diversiteit tussen de verschillende groepen op een school. Het zou onze voorkeur hebben dat scholen kunnen aantonen, dat het onderwijs een aantoonbare toegevoegde waarde heeft gehad in de ontwikkeling van een leerling. Daarbij dient dan gelet te worden op de totale context waarin een kind zich ontwikkelt. Daarnaast dient gekeken te worden of de school voor de ontwikkeling van een leerling hoge, maar tegelijk ook reële doelen heeft gesteld en of hieraan planmatig is gewerkt.

We kunnen ons voorstellen dat het op dit moment nog moeilijk is om op deze wijze de eindopbrengsten van een school te beoordelen. In dat geval heeft het onze voorkeur, dat de eindopbrengsten worden beoordeeld op basis van de leerlingpopulatie van de betreffende groep 8. Elke groep 8 moet beoordeeld worden op de mogelijkheden die deze groep heeft. De ene groep 8 is de andere niet. Dat laat wel onverlet, dat het van belang blijft dat hoge, maar reële doelen worden gesteld voor het onderwijs aan een groep en dat hieraan planmatig wordt gewerkt.