Leraren gezocht voor SAM-leerkring gedrag

Berséba participeert in de stuurgroep van ‘Samen in ontwikkeling’. Binnen ‘Samen in ontwikkeling’ (SAM) wordt een nieuwe leerkring ingericht rondom het thema gedrag. Berséba ondersteunt dit initiatief van harte! SAM zoekt voor deze leerkring drie enthousiaste leraren uit het basisonderwijs of het speciaal (basis-)onderwijs, die het leuk vinden om theoretisch dieper in te gaan op gedragsproblemen in de klas en gemotiveerd zijn om samen een mooi product te ontwikkelen.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de info van SAM in de bijlage.