Jaarverslag

Het jaarverslag van Berséba omvat de inhoudelijke en financiële verantwoording van de activiteiten in het achterliggende kalenderjaar. Het jaarverslag wordt in het voorjaar opgesteld en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) in de 3e week van juni.

Jaarverslagen van de achterliggende jaren:

  • Jaarverslag 2015
  • Jaarverslag 2013-2014: Berséba is gestart op 1 augustus 2014. De voorbereidingen werden getroffen in het jaar 2013 en de eerste helft van 2014. Daarom is over deze jaren een gecombineerd jaarverslag gemaakt.