Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

In de laatste jaren is het aantal vluchtelingen vanuit onder andere landen in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika flink toegenomen. Eén op de drie vluchtelingen is minderjarig. Zo snel mogelijk naar school gaan en je daar veilig voelen blijkt voor vluchtelingenkinderen een sterke beschermende invloed te hebben.

Het komt regelmatig voor, dat onze scholen te maken krijgen met aanmeldingen van vluchtelingenkinderen. Ook voor deze kinderen geldt de zorgplicht. De aanmelding van deze kinderen stelt scholen en leerkrachten vervolgens voor tal van vragen. Recent is handreiking verschenen. Deze handreiking informeert leerkrachten over onderwijs aan en begeleiding van vluchtelingenkinderen. In deze handreiking staan veel links die naar uitgebreidere informatie leiden.

Het toelatingsbeleid van de scholen van Berséba is divers. Scholen met een gesloten toelatingsbeleid kunnen zich afvragen welke ruimte er binnen de wet is om kinderen van vluchtelingen toch toe te laten zonder geweld te doen aan het principe van het gesloten toelatingsbeleid. In december 2015 is hierover een juridisch getoonzette notitie verschenen. Scholen kunnen deze notitie gebruiken om tot een goede afweging te komen voor toelating van vluchtelingenkinderen. Daarnaast kan de school advies inwinnen bij de eigen besturenorganisatie.

Het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal kan een grote belemmering zijn om vluchtelingenkinderen toe te laten. In samenwerking met (regionale) samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben (niet-Berséba-)scholen in een regio vaak taalklassen ingericht. In deze taalklassen wordt intensief onderwijs gegeven in Nederlands als tweede taal. We adviseren de scholen om zich bij aanmelding van vluchtelingenkinderen hierop te oriënteren. Na een bepaalde periode in deze taalklas vervolgen vluchtelingenkinderen dan meestal het onderwijs op de school waar het kind in eerste instantie was aangemeld. Voor eventuele vragen hierover kunt u ook altijd contact opnemen met uw eigen regiomanager.