Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .

Stukken ALV 19 juni 2017

DV maandag 19 juni 2017 zal de vijfde algemene ledenvergadering gehouden worden. Hieronder vindt u de agenda en de vergaderstukken.

Aanmeldingen graag via info@berseba.nl.

 

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen