Midden

De regio Midden telt 39 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs op 2 locaties. Op de scholen van de regio Midden volgen bijna 11.000 leerlingen het primair onderwijs. Daarvan zitten er ongeveer 330 leerlingen in een speciale onderwijsvoorziening. Elke school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is te raadplegen op de website van elke school, zie ook onze homepage.

Niet in alle gemeenten zijn reformatorische scholen gevestigd. Een overzicht van alle aangesloten scholen is geplaatst op de homepage van deze website. Een deel van deze scholen vervult een regiofunctie. Dit geldt in ieder geval voor de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Deze zijn gevestigd in Barneveld en Ochten.