Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.
Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op deze pagina.
Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar! Liever een keer te vroeg, dan te laat!! Ook met kleinere, consultatievragen kunt u bij haar / Het Loket terecht. Bij de start van schooljaar 18/19 is e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd. In de nieuwsbrieven van Het Loket (zie onderaan) staan ook praktische tips.

Contact met onze MHB specialist?!
Dat kan via de informatielijn. Bereikbaar op maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur via (0012)06 12850956.*
*de getallen tussen haakjes niet gebruiken.

Het Loket komt dit in schooljaar 21/22 in vergadering bijeen op:
Vergadering 1: maandagmiddag 20 september 2021
Vergadering 2: maandagmiddag 1 november
Vergadering 3: maandagmiddag 22 november
Vergadering 4: maandagmiddag 13 december*
Vergadering 5: maandagmiddag 17 januari 2022
Vergadering 6: maandagmiddag 7 februari
Vergadering 7: maandagmiddag 14 maart
Vergadering 8: maandagmiddag 11 april
Vergadering 9: maandagmiddag 19 april (reserve)
Vergadering 10: maandagmiddag 16 mei
Vergadering 11: mandagmiddag 30 mei**
Vergadering 12: maandagmiddag 20 juni
 (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen

* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie
** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantie

Formele documenten aanvraag arrangement en TLV: