Samenwerking ParnasSys en WMK

Topicus heeft op donderdag 15 juni een nieuwsbericht laten uitgaan over de aanstaande samenwerking tussen ParnasSys en WMK (Werken Met Kwaliteitszorg). ParnasSys/Integraal- of WMK-gebruikers werken straks in één instrument om de zelfevaluatie van de school vorm te geven. Nog voor de zomervakantie wil men de scholen informeren over de faciliteiten die met ingang van 1 januari 2018 door deze samenwerking mogelijk gemaakt worden. Het is de bedoeling, dat de WMK-faciliteiten binnen handbereik komen van de presentatiemogelijkheden van ParnasSys, bijvoorbeeld met UltimView. Omdat basiskwaliteit en de kwaliteit van de (extra) ondersteuning een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en samenwerkingsverband (SWV) is, volgen we de samenwerking tussen ParnasSys en WMK met grote belangstelling.

Zoals al eerder geschreven zoeken we naar een monitorsysteem van kengetallen en basiskwaliteit/(extra)ondersteuning waar school en SWV beide baat bij hebben. Deze beide onderdelen die nu ook een plek hebben in het schoolondersteuningprofiel (SOP) van elke school, kunnen dan door school(bestuur) en SWV in een digitale omgeving actueel gehouden, geraadpleegd en gemonitord worden. Berséba heeft binnenkort een gesprek met Topicus en WMK over de mogelijkheden die de toekomstige samenwerking biedt. Omdat al onze scholen ParnasSys-scholen zijn, gaat Berséba momenteel ook na in hoeverre zij kwaliteitszorg met één instrument in school en SWV kan faciliteren of bekostigen.