De beste onderwijsplek

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op onze scholen neemt de Bijbel, als het Woord van God, een centrale plaats in. Samen zorgen we voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen. Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkelingen passend onderwijs