Opgave thuiszitters

Vier keer per jaar moet Berséba de thuiszitters aan de inspectie doorgeven. De gegevens hiervan worden opgevraagd bij de scholen… Meer lezen »

Bezoek Minister Slob

Minister Slob bezoekt een zestal regio’s in Nederland om te luisteren naar ervaringen over passend onderwijs. Op 30 januari jl… Meer lezen »

Hoogbegaafdheid

In maart 2018 kondigde minister Slob van OC&W een extra investering aan voor onderwijs aan begaafde leerlingen. Inmiddels is de.. Meer lezen »