Aanbod teamgesprek SOP

Naar alle waarschijnlijkheid borrelt en bruist het op dit moment op veel ‘Berséba-scholen’. In dit schooljaar moet namelijk iedere school een nieuw schoolplan opstellen. Een uitgelezen kans om als team in gesprek te zijn: terug te blikken, dankbaar te zijn voor wat goed gaat én na te denken over de toekomst van de school. Uiteindelijk komt daar een schoolplan (SP) uit. Daarnaast, maar ook tegelijk nauw verbonden daaraan zal iedere school ook een nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstellen.

Zoals eerder via digitale informatie én een papieren brochure is aangegeven, adviseren we de scholen om het schoolplan en schoolondersteuningsprofiel ‘samen op’ uit te werken. Het is namelijk niet los van elkaar te zien.

Diverse scholen hebben al gebruik gemaakt van het facultatieve aanbod, om via één van de door Berséba geselecteerde aanbieders een SOP-teamgesprek te organiseren. Dat kan nog steeds! We verwijzen u daarvoor naar de informatie op onze website.