Aanvullende beschikking

De overheid eist van samenwerkingsverbanden dat hun eigen vermogen onder de signaleringswaarde blijft. Dat betekent voor Berséba, dat het eigen vermogen niet hoger mag zijn dan ruim € 800.000. Op grond van een risicoanalyse heeft de bestuurder vastgesteld, dat voor Berséba een eigen vermogen van maximaal € 500.000 voldoende is. Door een aantal oorzaken was begin december 2021  de prognose, dat op 31 december 2021 dit vermogen ruimschoots boven het maximale niveau zou uitkomen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  1. De bekostigingsbedragen over 2019-2020 en 2020-2021 zijn aangepast. Hierdoor zijn de inkomsten hoger dan begroot.
  2. De beleidsuitgaven zijn lager dan verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt, doordat corona-maatregelen beperkend werkten om maximaal in te zetten op beleidsuitvoering.

De bestuurder heeft besloten om het surplus boven het maximum van 5 ton over te dragen aan de basisscholen. De scholen hebben hiervoor in december 2021 of in januari 2022 een beschikking ontvangen. Rond 15 december 2021 hebben de scholen het bedrag van de beschikking ontvangen.