Algemene Ledenvergadering DV 18 juni 2018

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs ‘Berséba’ vindt dit jaar plaats op DV maandag 18 juni 2018, van 19.30 tot 21.30 uur in de congreszaal van Driestar Educatief te Gouda.
De vergadering start met een huishoudelijk gedeelte, waarin o.a. de jaarstukken van Berséba aan de orde komen. Dit gedeelte van de avond is alleen bestemd voor leden van onze Vereniging. Zij worden eind mei per mail hierover geïnformeerd.

Tijdens het tweede deel van de vergadering zal prof. dr. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman een lezing houden over Leerrecht. Prof. Huisman is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van de OOGO-commissie ondersteuningsplan en de OOGO-commissie jeugdplan te Utrecht en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. Samen met professor P.J.J. Zoontjens deed hij onderzoek naar leerrecht. Het eindrapport ‘Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving’ verscheen op 1 december 2016.
Dit gedeelte van de avond vangt aan om 20.30 uur en is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

De vergaderstukken voor deze avond kunt u vanaf eind mei downloaden vanaf de pagina ALV van onze website.