ALV Berséba verzet naar DV 26 oktober 2020

Vanwege de Coronapandemie gaat de Algemene ledenvergadering (ALV) van Berséba op DV 15 juni a.s. niet door. De ALV is verzet naar maandag 26 oktober 2020.

Berséba houdt jaarlijks haar Algemene Ledenvergadering (ALV) op de 3e maandag in juni. De ALV moet in deze periode plaatsvinden omdat de jaarstukken altijd voor 1 juli ingediend moeten worden bij DUO. Vóór deze datum moeten de jaarstukken dus aangeboden zijn aan de leden.

Vanwege de Coronapandemie is het voorlopig nog niet toegestaan om bijeenkomsten te organiseren van meer dan 30 personen. De ALV van DV 15 juni 2020 kan dus niet doorgaan. Inmiddels is er een tijdelijke wet ontwikkeld, die regelt dat de termijn van indienen van de jaarstukken verlengd mag worden tot 31 oktober 2020. Deze wet is door de Tweede Kamer aangenomen. Dat geeft ons de mogelijkheid om de ALV alsnog fysiek te laten plaatsvinden. De raad van toezicht van Berséba heeft besloten om de ALV te verzetten naar DV maandag 26 oktober 2020. De ALV zal plaatsvinden in de congreszaal van Driestar educatief, Burg. Jamessingel 2 te Gouda, van 19.30 tot 21.30 uur. T.z.t. zullen we u hierover nader informeren.