Arrangementen aanvragen: doe het op tijd

Voor een flink aantal leerlingen is het nodig om voor 2020-2021 opnieuw een arrangement aan te vragen. Voor een goede administratieve afhandeling heeft het de voorkeur dat het Loket voor de zomervakantie over deze aanvragen een beslissing heeft genomen. We vragen daarom in dit bericht aandacht voor de planning in de verschillende regio’s.

Hieronder vermelden we per regio wanneer de aanvragen moeten zijn ingediend en wanneer het Loket uiterlijk een beslissing neemt:

Regio uiterlijke datum aanvraag uiterlijke datum beslissing
Noordoost maandag 15 juni maandag 22 juni
Midden donderdag 18 juni woensdag 24 juni
Randstad vrijdag 19 juni maandag 29 juni
Zeeland maandag 4 juni dinsdag 18 juni

Voor alle arrangementen die op de genoemde beslisdatum zijn toegekend, ontvangen de scholen voor de zomervakantie een beschikking. Vanaf augustus worden de middelen dan in maandelijkse termijnen naar de school overgemaakt.