Benoeming bestuurder

Met ingang van D.V. 1 augustus 2020 is de heer C. (Kees) Nieuwenhuyzen MSc uit Borssele benoemd tot Raad van Bestuur van Berséba. De Raad van Toezicht is verheugd met zijn benoeming en heeft er vertrouwen in dat hij op een verbindende en gedreven manier leiding zal geven aan het samenwerkingsverband.

Met deze benoeming wordt voorzien in de  vacature die ontstaat als gevolg van het vertrek van de heer G.R. (Gert) van Leeuwen MES in verband met zijn benoeming tot lid van het college van bestuur van SORG, de stichting waaronder het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College vallen. Gert van Leeuwen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming, de vorming en de uitbouw van Berséba. Na de pioniers- en groeifase zijn we nu gekomen in de fase van consolidatie en verdieping in het belang van passend onderwijs voor alle leerlingen die onderwijs volgen op de scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat Kees Nieuwenhuyzen als bestuurder, in nauwe samenwerking met de regiomanagers op een goede wijze leiding zal geven aan het samenwerkingsverband in deze fase.

Kees Nieuwenhuyzen is 51 jaar, woonachtig in Borssele, gehuwd, vader van pleegkinderen en belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente. Vanaf september 2017 is hij als zelfstandige werkzaam in interim-functies in het onderwijs en de zorg. Daarvoor was hij gedurende tien jaar in verschillende directiefuncties werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs, werkte hij zo’n acht jaar in het voortgezet onderwijs waarvan vier jaar als manager en was hij zeven jaar groepsleerkracht in het basisonderwijs. Ervaring met passend onderwijs heeft hij opgedaan als bestuurslid en voorzitter van een regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs. Na zijn PABO-opleiding heeft Kees Nieuwenhuyzen diverse managementopleidingen gevolgd. Meer recent heeft hij de opleiding Executive Master of Management  in Education met goed gevolg afgerond.

Kees is tot op heden vooral werkzaam geweest in Zeeland. Als bestuurder van Berséba kan hij zijn gaven en talenten gaan inzetten voor het reformatorisch primair onderwijs in het gehele land. De Raad van Toezicht wenst hem in deze uitdagende functie veel werkplezier en succes, maar vooral Gods zegen toe.