Benoeming Regiomanager Noordoost

Met ingang van D.V. 1 januari 2022 is de heer A. (André) ter Harmsel uit Rijssen benoemd tot regiomanager voor de regio Noordoost. De Raad van Bestuur is blij met zijn benoeming en heeft er vertrouwen in dat André op een verbindende en gedreven manier zijn werkzaamheden zal oppakken, zowel in deze regio als in het managementteam van Berséba.

Met de benoeming van André is voorzien in de vacature die ontstaan is na het vertrek van de heer Leonard van Leeuwen vanwege zijn benoeming als teamleider bij het Hoornbeeck College in Kampen. We zien uit naar een goede samenwerking met André.

André is momenteel directeur van de Haarschool in Rijssen. Voor hem breekt nu een periode van afscheid nemen aan. We wensen hem sterkte toe in het afronden van zijn taken als directeur van de Haarschool. Voor zijn toekomstige taak wensen we hem wijsheid, maar in het bijzonder Gods zegen toe.