Berséba algemeen

De beste onderwijsplek

Binnen Berséba werken scholen samen om elke leerling het onderwijs te geven dat het best bij hem past. Daarbij kijken we naar wat een leerling kán, zo nodig met meer ondersteuning. Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs, is ons motto.

Dicht bij huis

Extra hulp geven we het liefst op de gewone reformatorische basisschool, zodat kinderen samen met hun vriendjes zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen. Elke school plaatst op zijn website zijn  ondersteuningsprofiel. Hierin zijn de mogelijkheden voor ondersteuning beschreven. Deze kunnen per school verschillen. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat nodig hebben. De scholen voor  speciaal (basis)onderwijs  ontwikkelen door  naar brede expertisecentra, waardoor Berséba  een dekkend netwerk krijgt. Dit is nodig om alle leerlingen uit onze achterban een passende plek te geven op een reformatorische school.

Preventief onderwijs

Leerkrachten in onze scholen geven goed onderwijs en volgen hun leerlingen nauwlettend. Zo nodig krijgen kinderen ondersteuning in de groep. Als dat niet genoeg is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider.

Alle deskundigen bij elkaar

Soms is afstemming nodig met externe hulpverleners. Dan wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam van de school. Dit team bestaat uit de intern begeleider, een externe specialist  en een gezinsspecialist (die een relatie heeft met de gemeente). Daarnaast kunnen andere specialisten uitgenodigd worden.

Naamgeving

De naam ‘Berséba’ is terug te vinden in een Bijbelgedeelte, namelijk Genesis 26. Meer achtergrondinformatie over deze naamgeving en de betekenis daarvan kunt u vinden in het communiqué dat rond de naamgeving van ons samenwerkingsverband verschenen is.