Beschikkingen arrangementen via Kindkans

Regelmatig vragen scholen een arrangement aan bij Het Loket. Als er financiële middelen worden toegekend, stelt Berséba een beschikking op. Tot nu toe stuurt de regiomanager deze beschikking per mail naar de scholen. Met ingang van DV 1 januari 2021 gaat dit veranderen. Vanwege de AVG mogen namelijk geen kindgegevens per mail gewisseld worden.

Het Loket uploadt vanaf 1 januari de beschikking bij de hulpvraag van de leerling onder ‘aanpak’. De school krijgt hiervan dan bericht. De beschikking kan vervolgens door de school worden gedownload door direct in Kindkans in te loggen. De school dient zelf de beschikking beschikbaar te stellen aan de financiële administratie van de school. Voor dat laatste vragen we nadrukkelijk de aandacht. Geregeld krijgen we namelijk vragen van administratiekantoren om de beschikkingen toe te sturen, terwijl deze al wel met de scholen zijn gedeeld. Berséba zal de beschikkingen niet meer toesturen naar administratiekantoren, omdat dit vanwege privacygegevens op de beschikking dus niet mag.