Beschikkingen schooljaar 2020-2021

De scholen zullen voor de zomervakantie de nieuwe beschikkingen vanuit Berséba ontvangen. In dit bericht ontvangt u hierover meer informatie.

Reguliere beschikkingen
In de maand juni ontvangen de scholen de reguliere beschikking. Op deze beschikking staat het totaalbedrag dat de school in 2020-2021 zal ontvangen. Elke maand rond de 25ste maakt Berséba 1/12 deel van dit bedrag naar de school over.

Beschikkingen vanwege arrangementen
Veel scholen ontvangen ook een beschikking, omdat voor één of meer leerlingen arrangementen zijn toegekend. Berséba streeft ernaar dat deze beschikkingen ook voor de zomervakantie zijn opgesteld. Dat kan alleen als de aanvragen op tijd zijn ingediend. In een ander nieuwsbericht vragen wij hiervoor uw aandacht. Evenals bij de reguliere beschikking ontvangt de school het bedrag voor arrangementen in maandelijkse termijnen.

De beschikkingen worden verstuurd naar de directeuren en intern begeleiders. We vinden het belangrijk dat zij samen het gesprek voeren over de inzet van de ondersteuningsmiddelen.