Bezoek Minister Slob

Minister Slob bezoekt een zestal regio’s in Nederland om te luisteren naar ervaringen over passend onderwijs. Op 30 januari jl. sprak de minister met ouders, leerlingen, leraren, bestuurders en medewerkers van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Zeeland. Ook de reformatorische samenwerkingsverbanden Berséba en RefSVO participeerden in dit overleg. De ontvangende school was het Calvijn College in Goes.
Thema’s die aan de orde kwamen, waren onder meer: samenwerking zorg en onderwijs, meer ruimte voor maatwerk en een inclusieve beweging.

Vanuit het online vertelpunt waren vooraf ervaringen van ouders, leraren en andere betrokkenen bij passend onderwijs opgehaald. Opvallende uitkomst was dat ouders overwegend positief zijn over passend onderwijs. Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende partijen het belang van passend onderwijs benadrukt.

Minister Slob verwees in zijn terugblik op de middag  (mede met het oog op de Bijbeltekst uit Spreuken, aan de wand van de aula van het Calvijn College) naar de Bron van alle wijsheid.