CAO 2022 en bedragen arrangementen

Het is bekend dat in 2021 tijdens de algemene beschouwingen 500 miljoen beschikbaar is gekomen om de salarissen in het primair onderwijs en voortgezet meer gelijk te trekken. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe cao. Hogere salarissen zullen gevolgen hebben voor de bedragen die beschikbaar gesteld worden voor arrangementen. Zodra de cao 2022 is vastgesteld, informeren we u wat dit betekent voor de bedragen van de arrangementen.