Communicatie

Communicatie met onze scholen is een sleutelwoord in het onderhouden van binding met de achterban. Dit geven we vorm via regiobijeenkomsten, bezoeken door de regiomanager aan scholen én via nieuwsbrieven. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs binnen samenwerkingsverband Berséba. We doen dit op verschillende manieren:

Actualiteiten

Regelmatig verschijnen in verschillende media opinies en informatie over Passend Onderwijs. Via de pagina ‘actualiteiten’ informeren we u hierover.

Nieuwsbrieven

Landelijk en regionaal worden de scholen o.m. bijgepraat via nieuwsbrieven. U kunt deze vinden op de pagina nieuwsbrieven. De meest actuele berichten staan op de homepage van de website.

Ouders

Berséba beschouwt ouders als een belangrijke partner om passend onderwijs voor hun kinderen vorm en inhoud te geven. Vanuit dit belang is voor ouders een afzonderlijke pagina gemaakt.