Kennisbank

Nationaal Programma Onderwijs

Onder dit kopje plaatsen we informatie over het Nationaal Programma Onderwijs vanuit de overheid en documentatie die we van scholen hebben ontvangen:

Informatie vanuit de overheid

202105: Brief OCW over menukaart en website

202105: Lancering website: www.nponderwijs.nl  

202104: Brief OCW aan gemeenten

202104: Frequent Asked Questions and Answers

202104: Onderwijs-OMT: www.onderwijsomt.nl 

202103: Informatie NPO

202103: Tijdlijn NPO

202103: Reactie PO Raad op NPO

202102: Brief OCW

202102: Bijlage bij brief OCW

Documentatie vanuit scholen

Module NPO in Parnassys: informatie presentatie over wijze van gebruik

analyseformulier groep 1-2

analyseformulier groep 3-8

A

B

Begaafdheid en gedrag

BOUW

Brede schoolconcept

 

C

Coöperatieve werkvormen

 

D

Doe-klas

 

E

Expliciete Directe Instructie

 

F

 

G

Gedragscoach

Goed gedrag

 

H

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (2) – onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Hoogbegaafdheid (3) – De aanpak van meer- en hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (4) – Plusklas

Hoogbegaafdheid (5) – Flex-denkgroep

 

IJ

K

Klusklas

 

L

Lerende organisatie – werken met kennisteams

 

MN

O

Onderwijsassistenten

Ontwikkelingsgericht werken

 

P

Pedagogisch klimaat

 

QR

S

Slechtzienden

 

T

Talentgoepen

Teach

Thematisch werken

Time-out lokaal

TOS

 

UVWXY

 

Z

Zorggroepen