Nieuwsbrieven

Berséba landelijk geeft ongeveer één keer per 2 maanden een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief ‘praten’ we alle aangesloten scholen (en andere geïnteresseerden) bij over de ontwikkelingen. De primaire doelgroep van deze landelijke nieuwsbrief zijn de besturen, directies én IB’ers van de scholen. Onderaan deze pagina vindt u de nieuwsbrieven die sinds de start van Passend Onderwijs, 1 augustus 2014, verschenen zijn. M.i.v. april 2017 worden de nieuwsbrief via de website verstuurd. U vindt alle losse nieuwsberichten (vanaf april 2017) op de pagina actualiteiten.

Naast de landelijke nieuwsbrief heeft ook iedere regio een regio specifieke nieuwsbrief. Deze richten zich met name op de regio. Via de regiopagina’s kunt u de regionieuwsbrieven inzien.


Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Uw e-mailadres:
Naam:
Stichting of Vereniging:
Waar wilt u zich voor aanmelden?


Nieuwsbrieven 2019-2020: