Conferentie Passend verbinden IV

Op D.V. vrijdag 7 februari 2020 wordt de 4e conferentie Passend verbinden gehouden. Deze conferentie wordt georganiseerd door de samenwerkende organisaties voor christelijke jeugdhulp en diverse onderwijsinstellingen.

Het thema van deze conferentie is ‘Identiteitsgebonden zorg in een veranderende context’.

Jeugdhulp en onderwijs zijn volop in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen in toenemende mate voor druk op zowel onderwijs als jeugdzorg. Dit vraagt om reactie en actie vanuit onder andere gemeenten, jeugdzorgorganisaties, scholen en kerken. Identiteitsgebonden hulpverlening lijkt hierbij in het geding te komen. Deze conferentie heeft als doel om enerzijds de toekomst van de jeugdhulp te schetsen vanuit christelijk perspectief. Anderzijds wil zij concrete handvatten bieden.

De conferentie wordt gehouden bij Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda.
Voor aanmelden gaat u naar www.christelijkejeugdhulp.nl/conferentie.
De kosten voor deze conferentie zijn € 60,- per deelnemer, te voldoen door middel van facturatie achteraf.