Corona en afstandsonderwijs

De scholen hebben een bijzondere tijd achter de rug. Plotseling werden de scholen gesloten en moest het onderwijs op afstand worden gegeven. De onderwijsgevenden hebben een enorme prestatie geleverd door in zeer korte tijd op een geheel andere wijze de kinderen te begeleiden. Gelukkig kunnen de kinderen gedeeltelijk weer naar school en naar verwachting gaan ze vanaf 8 juni weer volledig naar school.

Er zijn zeker lessen te trekken uit de periode die achter ons ligt. “Never waste a good crisis”, zo zei Winston Churchill. De grote ouderbetrokkenheid in deze periode moeten we zien vast te houden, hoewel het best iets minder intensief zou mogen. Er is veel overleg geweest over de lesstof, maar ook over het welbevinden van de kinderen. Dat is erg waardevol. De goede onderlinge contacten mogen we zeker koesteren. Er waren  ouders die hun kinderen nauwelijks begeleiding boden of konden bieden, maar er zijn er ook die dat met veel verve deden. We geven hen in overweging de overstap naar het onderwijs te maken, nu de economie inzakt en het onderwijs veel vacatures kent. Zie: www.endanbenjeleraar.nl/basisonderwijs.

Verder zijn de ICT-vaardigheden van de leerkrachten sterk toegenomen. Er zijn leerkrachten die met veel enthousiasme het onderwijs op afstand vormgaven, anderen vonden de periode loodzwaar. Het is gebleken dat  lesgeven en vergaderen op afstand erg effectief kan zijn. Toch is ook ervaren, dat de fysieke ontmoeting gemist werd en ook vaak voorwaardelijk is om een goed gesprek te hebben. Voor de cognitieve ontwikkeling is het bij een groot aantal kinderen verrijkend geweest. Anderzijds is het een verarming te noemen dat de leerkrachten nauwelijks konden werken aan de emotioneel-sociale ontwikkeling van de kinderen. Op vrijwel alle scholen bleken kinderen in de knel te komen.  Niet alle kinderen hebben thuis een veilige basis. Ook daar zijn we weer eens nadrukkelijk bepaald. De scholen boden waar nodig opvang aan. Andere kinderen ervoeren meer ontspanning bij het thuisonderwijs. Ze waren in kortere tijd klaar met de leerstof en presteerden goed. Ook dat heeft ons wat te zeggen.

Vanuit Berséba hebben we in deze periode op afstand contacten met de school gehad. Gelukkig dat dit kon. De ontmoetingen hebben we echter gemist. Op welke manier we de ontmoetingsmomenten met scholen volgend schooljaar moeten organiseren is op dit moment een vraag. Wellicht dat dit voorlopig niet meer mag met grote aantallen mensen. Binnen Berséba bezinnen we ons hierop.

Maar we hopen ook dat we ook andere dingen geleerd hebben van de periode die achter ons ligt. Covid-19 is ook een roepstem! C.S. Lewis zou zeggen: Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Volgens deze Britse apologeet moet lijden ons leren dat ons geluk alleen in God te vinden is. Waar stellen we ons vertrouwen op? Weten wij ons –elke dag weer opnieuw- afhankelijk van de Heere? Pasen ligt achter ons. Het is nodig dat we weten dat de zijposten van ons hart en de bovendorpel van ons geweten bestreken is met het bloed van het Lam. Anders zal de verderfengel ons niet voorbij gaan! Moge de Heilige Geest zaligmakend werken in de harten van de leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. We zien uit naar een gezegend Pinksteren!