Dagbehandeling Jonge Kind in Werkendam

Op De Akker in Werkendam zal met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe voorziening starten. Die voorziening wordt de DJK-groep genoemd. Dit staat voor dagbehandeling jonge kind. Deze nieuwe voorziening wordt in nauwe samenwerking met De Schutse opgestart. Op de DJK-groep vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling ernstig risico’s lopen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar een uitgebreider schrijven van De Schutse en De Akker over deze groep.