Een bericht van de Eliëzerschool Zwolle

Informatieochtenden Eliëzerschool Zwolle (SBO):

In het kader van een goede afstemming én om ervoor te zorgen dat e.e.a. organisatorisch haalbaar blijft, delen we in overleg met de Eliëzerschool in Zwolle het onderstaande bericht. Het is goed dat de scholen weten hoe de kennismakingsmomenten nu georganiseerd worden. Deze info kan ook gebruikt worden in jullie contacten met ouders bij leerlingen waarbij de kans reëel is dat er een plaatsing (na bespreking in SOT en na toekenning door het Loket) op het SBO aan de orde is na de zomervakantie.

Het wordt steeds gebruikelijker dat ouders (van mogelijk toekomstige leerlingen) onze school willen bezoeken omdat zij, voordat een proces van aanmelding bij het Loket in gang gezet wordt (of terwijl dat al in gang is gezet), graag willen weten wat voor school wij zijn en hoe ons onderwijs er uit ziet. Het is heel goed dat ouders zich goed oriënteren voordat zij hun kind ergens aanmelden en daarom staan wij daar voor open! Om deze bezoekmomenten wat te kanaliseren hebben we een aantal vaste momenten gepland, waarop ouder(s)/verzorger(s), maar ook (intern/ambulant) begeleiders e.a. van harte welkom zijn.

De informatie ochtenden zijn op:
Woensdag 25 maart van 9.30 uur  – 10.45 uur
Woensdag 22 april van 9.30 uur  – 10.45 uur
Woensdag 20 mei van 9.30 uur  – 10.45 uur
Woensdag 10 juni van 9.30 uur  – 10.45 uur

Tijdens deze ochtenden wordt er informatie gegeven over welke plaats onze school inneemt binnen de Stichting voor Speciaal Onderwijs in Zwolle, op welke manier wij op school werken en wat wij leerlingen kunnen bieden. Ook krijgen de bezoekers een rondleiding door de school.
Op deze manier kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich een goed beeld vormen van onze school voordat zij hun (pleeg)kind aanmelden.
U kunt in gesprekken op de basisschool deze informatie delen met ouders en eventueel naar onze website verwijzen, waar de data ook op komen te staan.

Ouder(s)/verzorger(s) én eventuele begeleiders die geïnteresseerd zijn in één van deze informatieochtenden kunnen zich opgeven door te mailen naar a.ploeg@so-zwolle.nl

Deze bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor leerlingen. Als leerlingen aangemeld zijn bij ons op school, krijgen zij een persoonlijke uitnodiging voor een kennismakingsmoment op school. Ook vindt er dan een intakegesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s) en eventuele begeleiders.