Eerste positieve ervaringen auditcommissie in Noordoost

In het achterliggende schooljaar is ook in onze regio de auditcommissie gestart. Deze commissie, met leden uit én van buiten onze regio, bezoekt in opdracht van het SWV (regio NO) ieder jaar ongeveer 10 scholen. Daarnaast worden het Loket en de regiomanager ook geaudit.

In het achterliggende schooljaar hebben de auditoren in tweetallen de volgende scholen bezocht:
Stuijvenbergschool, Nunspeet
Maarten Lutherschool, Urk
Maarten Lutherschool, Punthorst
Boaz – Jachin, Elspeet
Eben – Haëzer, Elspeet
Brekeldschool, Rijssen
Willem de Zwijgerschool, Staphorst
Speulderbrink, Speuld

Van ieder bezoek is een auditrapport opgesteld wat is gedeeld met (en waar nodig aangevuld door) de school. De rapportages zijn gedeeld met de regiomanager die in zijn gesprekken op de rapportages zal terugkomen.
Op basis van deze eerste ronde is er een beknopte totaalrapportage opgesteld door de auditcommissie die een samenvatting beoogd te zijn van de afgelegde audits. Zoals is afgesproken delen we die nu nog niet met de regio. Na de volgende ronde audits zal er een nieuwe samenvatting opgesteld worden die wel met de regio gedeeld zal worden.

De auditoren zijn in het afgelopen jaar getraind in het auditeren én worden gecoacht tijdens de audits. Dit wordt in het huidige schooljaar doorgezet.

De reacties vanuit de scholen én auditoren zijn overwegend positief en men ervaart over het algemeen een meerwaarde t.o.v. de andere vormen van gesprekken die er in de regio zijn (intervisie met 3 scholen én bezoek regiomanager).

Voor het komende jaar wordt het auditkader verder afgestemd op landelijke ontwikkelingen én de ontwikkelingen binnen WMK waarvan ook vragenlijsten beschikbaar zijn. Vooralsnog hanteren we het kader dat we in de eerste ronde hebben gebruikt, waarna we zoeken naar een integratie.

De scholen die dit jaar een bezoek zullen krijgen worden in november benaderd door een duo vanuit de auditcommissie. In overleg met de school wordt er een datum gepland.

Met deze audits verwachten we zicht te krijgen op de kwaliteiten in de regio én de mogelijke ontwikkelpunten met betrekking tot passend onderwijs