Evaluatie passend onderwijs

In de maanden mei en juni zal in de Tweede Kamer uitgebreid gesproken worden over de evaluatie passend onderwijs. Recent besteedde de PO-raad in haar nieuwsbrief aandacht aan deze evaluatie. De evaluatie van passend onderwijs zal vrijwel zeker de media halen. Op de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl is veel informatie te vinden over deze evaluatie.

Ondertussen is de Onderwijsraad ook bezig met een advies over sociale inclusie voor leerlingen met een fysieke of mentale beperking. In de voorbereidingsfase hebben we als samenwerkingsverband gebruik gemaakt van de mogelijkheid om input voor dit advies te leveren.

Helaas circuleert de beeldvorming van passend onderwijs met name rond de problematiek van de thuiszitters. Dat de problematiek van thuiszitters een serieus probleem is, moeten we niet ontkennen. We moeten echter ook onder ogen zien, dat de problematiek van de thuiszitters niet uitsluitend een vraagstuk is van het onderwijs. Jeugdhulp dient hierin ook haar rol te pakken en dat gebeurt nog onvoldoende. Veel thuiszittende kinderen en jongeren hebben te maken met een complexe opgroeisituatie, waardoor het volgen van onderwijs vaak niet (volledig) mogelijk is. Omdat ouders van thuiszittende leerlingen de media goed bespelen, ontstaat framing, dat het onderwijs zijn verantwoordelijkheid niet pakt. In een eerder nieuwsbericht hebben we al over deze framing geschreven.  Wij merken juist, dat op onze scholen hard gewerkt wordt aan passend onderwijs, soms met bijna bovenmatige inspanning. Dit wordt gewaardeerd! Er zijn op onze scholen mooie aanpakken en initiatieven ontstaan, waardoor stapje voor stapje beter afgestemd kan worden op leerlingen. Deze mooie ontwikkelingen gaan we binnenkort ophalen bij onze scholen en tegelijk zijn we ook benieuwd naar verbeterpunten. De betreffende input gaan we gebruiken om gesprekken in de regio te gaan voeren en vervolgens ook om ons volgende ondersteuningsplan op te stellen. Binnenkort ontvangen de scholen hierover een mail.