Handreiking PO/VO en PO/S(B)O Fase 4

Al duurt het schooljaar nog enkele maanden, voordat we het weten verlaten de leerlingen uit groep 8 onze scholen en maken zij hun start op het VO. Het is belangrijk dat deze stap goed voorbereid wordt. Ook bij leerlingen waar sprake is van een overstap naar het S(B)O is het goed om de overstap zorgvuldig voor te bereiden en zorg te dragen voor een goede overdracht.

In de handreiking PO/VO  wordt in deze tijd van het schooljaar aandacht gevraagd voor fase 4: de overdracht en plaatsing.
Is voor de nieuwe school helder waar er extra ondersteuning nodig is bij uw (zorg)leerlingen?
Staat dat ook vermeld op de overdrachtsformulieren?

Zeker bij leerlingen waar intensievere ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is, is een persoonlijke overdracht naar het VO of S(B)O samen met ouders en bijvoorbeeld de AB’er wenselijk. Gezamenlijk kan bekeken worden hoe de overstap zo soepel mogelijk kan verlopen en welke ondersteuning daarbij voor de leerling nodig is.

Voor de aanmeldingsprocedure voor LWOO- en PrO-leerlingen verwijzen we naar het handboek LWOO, dat te bekijken is via deze link.

Tot slot is het goed om, gelijktijdig met de voorbereidingen en de overdracht richting het V(S)O,  alvast een moment in het volgende cursusjaar af te spreken  waarop de nieuwe school een korte terugkoppeling geeft richting de basisschool. In onze handreiking is dit fase 5.

Fase 4 moet uiterlijk 31 mei afgerond zijn (uitgevoerd of in afspraken).