Handreiking warme overdracht PO V(S)O – de terugkoppeling

Vorig jaar hebt u de handreiking warme overdracht PO – V(S)O ontvangen. Op diverse bureaus van IB’ers, directeuren (PO) en zorgcoördinatoren (VO) staat de kubus met aandachtspunten rondom dit thema. Hopelijk heeft deze handreiking geholpen om tot een goede overdracht te komen van (in het bijzonder) leerlingen met extra ondersteuning.

In dit bericht vragen wij uw aandacht voor een relatief nieuwe fase: de terugkoppeling. Met onze VO-scholen is afgesproken dat er in de periode tussen herfst- en kerstvakantie een terugkoppeling zal plaatsvinden richting de basisscholen waar de brugklasleerlingen vandaan komen. Uiteraard bent u als basisschool benieuwd hoe de start van uw oud-leerlingen in klas 1 is geweest. Juist bij de kinderen die met extra aandacht overgedragen zijn, is het nuttig om een moment van evaluatie te organiseren tussen PO en VO. Wellicht zijn bij de overdracht naar het VO al afspraken over een moment van evaluatie gemaakt. Het is leerzaam om na te gaan of er vanuit de ervaringen vanaf de start van het schooljaar nog zaken te delen zijn, die in de toekomst kunnen helpen om de overdracht én de start te verbeteren.

Deze terugkoppeling geldt ook voor de overgang van een reguliere basisschool naar het S(B)O! Uiteraard zal dat maatwerk zijn.

Er zijn al mooie voorbeelden bekend hoe deze terugkoppeling op een praktische wijze wordt vormgegeven. Zo zijn er scholen die op het VO momenten organiseren om via een soort ‘speeddaten’ de overstap en de start van de leerlingen die met extra aandacht zijn overgedragen, te evalueren. Ook zijn er teamleiders uit het VO, die naar de basisschool komen om vooruit te kijken naar de overgang van eind schooljaar 18/19 en dat combineren met een terugblik op de overgang van schooljaar 17/18, met daarbij een extra focus op de leerlingen die via de ‘warme overdracht’ zijn overgedragen.

Voor meer info verwijzen we graag naar de vorig jaar verspreide begeleidende brief en de handreiking zelf. De kubus staat waarschijnlijk ergens op uw school.

Vragen? Leg contact met de zorgmakelaar of regiomanager in uw regio!