Het Loket

Het samenwerkingsverband Berséba heeft de verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te realiseren. Vaak zal dit op de basisschool lukken. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling dusdanig, dat extra ondersteuning nodig is. In veel gevallen zullen deze door Het Loket worden toegekend. Op deze pagina wordt u geïnformeerd over de taakstelling van Het Loket en de contactgegevens per regio. U kunt in het menu hiernaast doorklikken naar diverse subpagina’s: organisatie, werkwijze en documenten.

In het ondersteuningsplan van Berséba is de taakstelling van Het Loket beschreven:

  1. handelingsgericht adviseren en informeren van scholen en ouders;
  2. handelingsgericht toekennen van ondersteuningsarrangementen in het reguliere onderwijs;
  3. handelingsgericht indiceren van speciale onderwijszorg.
  4. handelingsgerichte trajectbegeleiding.

Deze taakstelling verricht Het Loket binnen de kaders die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.
Voor meer informatie over deze taken kunt u vinden onder ‘werkwijze‘.