Algemene informatie

In het ondersteuningsplan van Berséba is de taakstelling van Het Loket beschreven:

  1. handelingsgericht adviseren en informeren van scholen en ouders;
  2. handelingsgericht toekennen van ondersteuningsarrangementen in het reguliere onderwijs;
  3. handelingsgericht indiceren van speciale onderwijszorg;
  4. handelingsgerichte trajectbegeleiding.

Binnen Berséba werken we per regio met een loket. Bij dit loket kunnen scholen (en ouders) vragen neerleggen die gaan over Passend Onderwijs in het algemeen en/of over de ondersteuningskaart van de regio. Daarnaast kunnen scholen (en ouders) vragen neerleggen waar ze op schoolniveau niet uitkomen. Het is belangrijk dat ouders vragen over hun kind eerst met de school delen.
De centrale persoon in Het Loket is de zorgmakelaar. Bij Het Loket kunnen, via internet applicatie (Kindkans), leerlingen aangemeld worden. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch of per mail vragen voor te leggen. De contactgegevens per regio kunt u hier vinden.
De verantwoordelijkheid voor het functioneren van Het Loket ligt bij de regiomanager. Hij stelt jaarlijks een begroting op voor Het Loket. Het Loket bewaakt de budgetten en rapporteert daarover aan de regiomanager.