Formulieren

Het vragen van advies, het aanvragen van arrangementen (ambulante begeleiding) met of zonder middelen (geldbedrag) en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring doet de school met behulp van Kindkans.

Voor de contacten met de verschillende loketten worden nu nog verschillende documenten gebruikt. Per aanvraag kan het verschillen wat de benodigde informatie of het noodzakelijke traject is.

Binnen Berséba geldt dat de afspraak dat de school bij het aanvragen van extra ondersteuning een OP opstelt. Deze wordt dan bij de aanvraag in Kindkans gezet. Het OP is beschikbaar binnen Parnassys. Een handleiding met stappenplan én met een omschrijving van gewenste info is hieronder te vinden.
Belangrijk is om bij de aanvraag de orthopedagoog van de school én ouders te betrekken. Zij moeten beiden een ’toestemmingsverklaring’ tekenen. Ze hebben ook de mogelijkheid om daar hun zienswijze te omschrijven. Zie onder voor de meest actuele versie.

Let goed op dat het juiste formulier wordt meegezonden. Bij het aanvragen van AB is weer andere info nodig dan bij het aanvragen van een TLV.

Documenten:


Aanvraagformulier

Beschrijving verschillende aanvraagprocedures

Criteria

Handleidingen

Overige documenten

Voor regiospecifieke informatie m.b.t. Het Loket en evt. regiospecifieke afspraken / documenten verwijzen we u de pagina Het Loket per regio.