Organisatie

Het Loket beschikt over een front-office (dat op werkdagen bereikbaar is) en een back-office. De back-office is een commissie met vaste leden (zorgmakelaar en/of orthopedagoog, s(b)o-specialist en/of bao-specialist) en facultatieve leden (zoals ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werker, medewerker CJG, GGZ, GGD, ambtenaar leerplicht, vertegenwoordiger politie en deskundige uit het scholenveld). Elk Loket heeft een zorgmakelaar, die de contacten onderhoudt met de ondersteuningsteams van de scholen. De interne begeleiders van de scholen onderhouden de contacten met de sociale teams of CJG’s van de gemeenten.

De loketten uit de vier regio’s vergaderen op vastgestelde momenten. Om voldoende tijd te hebben voor de voorbereiding van de vergadering wordt voor iedere vergadering een uiterste inleverdatum voor leerling dossiers gehanteerd. Voor meer informatie over Het Loket per regio, zie het tabblad Regio’s.