Het nieuwe Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De meeste Berséba-scholen stellen dit cursusjaar -naast een nieuw schoolplan- ook een nieuw SOP op. Berséba heeft hierbij de helpende hand geboden door per school een SOP-ontwikkelbijeenkomst te faciliteren, door een SWOT aan te leveren en door kwaliteitszorginstrumentaria beschikbaar te stellen. Het SOP-format van Berséba kan zo gevuld worden binnen ParnasSys | MSP (MSP = MijnSchoolplan). Het is binnen MSP te vinden onder ‘mijn documenten’. We gebruiken in principe niet meer het format in Word zoals 5 jaar geleden. In de bijlage vindt u een instructie voor het invullen. (Helaas is deze bijlage niet goed leesbaar. Een betere versie kunt u opvragen bij uw regiomanager.)

De voordelen van het werken met ons format binnen MSP zijn veel: een aantal kengetallen wordt automatisch geladen, het resultaat van de WMK-zelfevaluatie Basiskwaliteit (Inspectie) en basisondersteuning (preventieve en licht-curatieve ondersteuning van Berséba) wordt automatisch getoond, er kan een publieksversie (‘poster’)  op 1 A4 worden gemaakt enz. Als alle scholen dit SOP-format binnen MSP gebruiken, dan kunnen we per regio ook makkelijker stapelen en monitoren. De kengetallen worden opgenomen in een dashboard en hoeven niet meer handmatig overgenomen te worden. In sommige regio’s is al een stukje van dit dashboard getoond.
Zo werken we samen aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een dekkend netwerk van voorzieningen in elke regio en het monitoren van een aantal kengetallen.

We verwachten van de scholen dat ze tussen nu en de zomervakantie het format van ons SOP gaan vullen. Veel scholen zijn daar overigens al mee begonnen. Sommigen hebben het zelfs al afgerond.
Het is de bedoeling dat daarvoor het format SOP 2019-2020 wordt gebruikt en niet het format SOP 2018-2019. Achter de schermen wordt al gewerkt aan een koppeling met alle kengetallen tot en met het huidige cursusjaar. Het SOP is dan zo actueel als mogelijk. Zelfs de jaarplannen kunnen vanuit dit format worden opgesteld. Alleen de jaargroepen over cursusjaar 2019-2020 voor het onderdeel zorgzwaarte per groep dienen de scholen zelf aan te maken, zie de instructie bij het betreffende onderdeel en de bijlage. Enkele scholen hebben gewerkt in SOP 2018-2019. Deze titel wordt nog gewijzigd in SOP 2019-2020; de reeds ingevulde informatie blijft gewoon beschikbaar. In SOP 2019-2020 is SOP 2018-2019 nog steeds te raadplegen. Elke regiomanager gaat per regio na of er nog ‘technische’ ondersteuning nodig is bij het vullen van ons SOP-format. Voor vragen kan altijd contact met de regiomanager of de helpdesk van MSP worden opgenomen.

Het actueel houden van het SOP is in het vervolg jaarlijks een kleine handeling. Op verzoek van een aantal collega’s gaan we de vragenlijst basisondersteuning (preventieve en licht-curatieve ondersteuning) D.V. volgend jaar beter formuleren. Het is niet handig om de huidige versie nu al te herzien.