Indexering bekostiging 2018-2019 en 2019-2020

In oktober 2019 is door het Ministerie de definitieve bekostiging van het schooljaar 2018/2019 vastgesteld en in november een herziene bekostiging voor het schooljaar 2019/2020. Hierdoor hebben alle scholen en het SWV een nabetaling op de personele bekostiging ontvangen.

Conform de hiervoor geldende afspraken hebben de speciale voorzieningen van Berséba vanuit deze indexatie een aanvullende betaling ontvangen wegens de verhoogde normbedragen voor deze twee schooljaren.

Ook voor de overdrachten naar de basisscholen is er ruimte voor een aanvullende uitkering. Er is besloten om over het schooljaar 2018/2019 aanvullend € 5 per leerling per leerling over te dragen en over het schooljaar 2019/2020 € 3 per leerling. Aangezien het per school relatief beperkte bedragen betreffen, wordt de uitbetaling in 2020 gecombineerd met de eerstvolgende op te maken beschikking. Dit betreft de beschikking voor de overdrachten van reguliere middelen voor het schooljaar 2020-2021, waarin de genoemde aanvullende bedragen voor 2018-2019 en 2019-2020 dan worden meegenomen. Deze werkwijze voorkomt extra administratieve lasten, voor zowel de scholen als voor Berséba.