Infobericht Dienstencentrum Zwolle

Via bijgaand bericht willen we u bijpraten over recente ontwikkelingen bij ons Dienstencentrum / AB dienst te Zwolle.
Mocht u daar vragen over hebben dan verwijzen we u in eerste instantie naar Arco Hak als algemeen directeur en coördinator van het Dienstencentrum. Het thema ambulante begeleiding én de nieuwe ontwikkelingen op dat terrein komen terug in onze regiobijeenkomst van november 2018.