Inspectiebezoek 2022

In maart en april vindt het vierjaarlijkse kwaliteitsbezoek van de inspectie plaats. Op 31 maart gaat de inspectie in gesprek met leraren, intern begeleiders, schoolleiders en ambtenaren over Berséba. Op 7 en 14 april vinden op vier basisscholen zogenaamde verificatiebezoeken plaats. Tijdens deze bezoeken gaat de inspectie in gesprek over de ontwikkeling van de ondersteuning aan leerlingen op de school, de wijze waarop de beleidsvoornemens van Berséba een plaats hebben in het schoolplan en de wijze waarop de samenwerking met Berséba gestalte krijgt.

Na de verificatiebezoeken zal het onderzoek bij het samenwerkingsverband zelf plaatsvinden. Dit staat gepland op D.V. 21 april. Het inspectiebezoek vindt plaats in de regio Randstad.