Intervisiemomenten schooljaar 18/19

Ook dit schooljaar staan er weer 14 intervisiemomenten gepland. Tijdens deze momenten bezoeken 3 scholen elkaar a.d.h.v. een vooraf opgestelde agenda waarbij de ontvangende school vooraf een analyse van zichzelf maakt. Directeuren / MT leden en IB’ers kunnen, mede tijdens deze momenten, van én met elkaar leren.

Tijdens deze cyclus van 3 jaar 17/18 t/m 19/20 staat naast de ondersteuningsstructuur van de school, óf de kwaliteitszorg van de school, óf het thema ‘doelen stellen’, óf een eigen gekozen thema, centraal.

Dit schooljaar staan de volgende bezoeken gepland (zie ook jaarplanning):
dinsdag 4 december: GRZA SPBB GOMO (inhaalmoment)
woensdag 23 januari: STZW HLHZ ZWEL
dinsdag 29 januari: GRZA SPBB GOMO
woensdag 6 februari: DRHZ URVR ELBZ
dinsdag 5 maart: URLT RSBN GNRH
woensdag 20 maart: HLLT URDT EMHZ ZW3
woensdag 27 maart: KMPR WTSC APHZ
woensdag 3 april: RHSR DRMT URCL
woensdag 10 april: STAL ZWOB4 ELHZ
woensdag 17 april: DRBX STDR OOWW
woensdag 8 mei: RSCL STMR TGHZ
woensdag 15 mei: NNRD RSBR GRVI
woensdag 22 mei: GNHZ LLTM RSMT
woensdag 12 juni: VRBG OLHZ NNST

Vragen? Graag vroegtijdig contact leggen met Leonard.