Juridische zaken rond ontwikkelingsperspectief en TLV

In de achterliggende jaren heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) veel uitspraken gedaan over geschillen tussen ouders en school / samenwerkingsverband, die bij deze commissie zijn ingediend. Eén van de regiomanagers heeft bij de Vrije Universiteit Amsterdam een leergang onderwijsrecht gevolgd. In een afsluitende paper heeft hij de uitspraken van de GPO geanalyseerd. Vanuit deze analyse worden in deze paper conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. We maken de scholen graag deelgenoot van de inhoud van deze door de Vrije Universiteit goedgekeurde paper.