Kernwaarden

Onder begeleiding van een extern adviseur is in twee sessies met alle geledingen van Berséba nagedacht over de kernwaarden van Berséba. Deze twee sessie hebben geleid tot de keuze voor de kernwaarden ‘samen –  gedreven – barmhartig’.

De motivatie voor en de achtergronden van deze kernwaarden zijn beschreven in de notitie kernwaarden Berséba.  Deze notitie hebben we getoetst bij een aantal stakeholders, zoals collega’s van scholen, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. We kregen positieve reacties en waardevolle suggesties en aanvullingen op de notitie. De wijzigingen zijn inmiddels verwerkt. Als medewerkers van Berséba willen de onze kernwaarden ‘samen – gedreven – barmhartig’ graag laten zien in het werk.