Maatwerk in onderwijstijd

Elke drie maanden vraagt Berséba bij de scholen de namen op van de (dreigende) thuiszitters en de daarbij behorende aanvullende gegevens. Het komt regelmatig voor dat we er dan pas achter komen, dat er leerlingen zijn die geheel of gedeeltelijk het onderwijs niet volgen. We nemen dan contact op met de school. Er wordt dan ook gevraagd of de leerplichtambtenaar bij het betreffende kind betrokken is.

Per 1 augustus 2018 zijn er meer wettelijke mogelijkheden gekomen voor maatwerk in onderwijstijd aan leerlingen met een beperkingen. Op basisscholen werd dit maatwerk al toegepast, maar daar was geen wettelijke grondslag voor. Nu dus wel! De inspectie gaat toezicht houden op de uitwerking in het onderwijs. Zij is met nadere richtlijnen gekomen.

Het blijft van groot belang dat het SWV betrokken is en blijft bij leerlingen die het onderwijs niet (geheel) kunnen volgen. Het voorkomen van thuiszitters is één van de speerpunten van passend onderwijs. Neem daarom in geval van (dreigend) thuiszitten altijd contact op met uw regiomanager of zorgmakelaar. Hoe eerder het SWV daarvan op de hoogte is, hoe beter het is. Doe dit ook als een leerling niet het volledige onderwijsprogramma kan volgen.