Mogelijkheden ParnasSys I WMK, MSP en Ultimview

Zoals bekend heeft Berséba er voor gezorgd dat alle Berséba-scholen de beschikking hebben over ParnasSys | WMK, MijnSchoolplan (MSP) en Ultimview. Scholen kunnen allereerst met deze producten hun eigen kwaliteitszorg, zelfevaluatie en monitoring vorm geven. Berséba heeft deze producten ook aangeschaft om de kwaliteitszorg op het niveau van het samenwerkingsverband in te richten. Het betreft dan de monitoring van een aantal kengetallen, auditing en het stapelen (en opstellen) van het nieuwe schoolondersteuningsprofiel (SOP) in ParnasSys | MSP. Elke school kan er voor kiezen om ook het schoolplan (SP) binnen MSP te ontwikkelen. Zo werken we in gezamenlijkheid aan de kwaliteit en dekkendheid van ons samenwerkingsverband als netwerkorganisatie. We hopen binnenkort met Topicus een evaluatiegesprek te hebben over de aanschaf van deze producten in 2018 maar ook een onderhandelingsgesprek over het gebruik in kalenderjaar 2019.

Tenslotte willen we nog melden dat deze instrumenten vooral ook ontwikkelinstrumenten zijn. Ons bereiken signalen dat scholen ervaren dat deze instrumenten nog meer mogelijkheden bieden, dan waarover wij hebben bericht. Bijvoorbeeld: ons SWOT (A en B) is opgenomen als digitale vragenlijst binnen WMK en het vormgeven van personeelsbeleid behoort ook tot de mogelijkheden enz. Het is niet de rol van Berséba om alle mogelijkheden en ontwikkelingen te delen met het veld. Berséba weet ook niet alles. Uiteindelijk zal de aanbieder van deze instrumenten dat moeten doen. Tijdens het gebruik of de invoering zullen de scholen steeds meer het gebruikersgemak of de mogelijkheden gaan ervaren.