Nieuwe website ‘live’!

Vanaf vrijdag 24 maart 2017 is onze website www.berseba.nl vernieuwd. De stijl is herkenbaar, maar de indeling is drastisch veranderd. Op de nieuwe website is de meeste info landelijk gedefinieerd en is er meer informatie te vinden voor de diverse doelgroepen die onze website bezoeken.
Graag geven wij u enkele tips voor het gebruik.

Verschillende browsers
Gebruikers van Internet Explorer,  Firefox en Safari kunnen volop ‘genieten’ van de vernieuwde website. Gebruikers van Google Chrome kunnen een wat vreemde weergave zien. Dat is eenvoudig op te lossen door de geschiedenis (inclusief de cookies) een keer te wissen, zodat de website niet meer uit het geheugen (cache) geladen wordt.

Naar de startpagina
Wilt u snel terug naar de startpagina van de website? Klik dan op het Berséba-logo in de witte balk bovenaan de pagina.

Nieuwsbrief
Tot op heden verscheen er elke twee maanden een Berséba-nieuwsbrief, die per mail naar scholen, besturen en andere belangstellenden verzonden werd. Sinds de update van onze website is het mogelijk om onze nieuwsbrieven via de website te versturen. Daar gaan we natuurlijk gebruik van maken. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gaande en we hopen dat dit allemaal goed gaat verlopen. De mailadressen van de huidige ontvangers van onze nieuwsbrieven staan bij ons geregistreerd. Overige belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden.

Mocht u ondanks een zorgvuldige voorbereiding en overgang nog informatie missen: geef dat a.u.b. aan via het contactformulier.