Landelijke nieuwsbrief Berséba 2019-2020, nr. 1
Wordt deze e-mailing niet goed weergegeven? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief November 2019
Beste Lezer,

In deze nieuwsbrief van Berséba, het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs, maken wij u deelgenoot van het verkrijgen van extra subsidie op het gebied van Hoogbegaafdheid. Daarnaast vragen wij u aandacht voor het proces van de warme overdracht tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, voor twee vacatures in de Ondersteuningsplanraad en voor aanvullende richtlijnen vanuit de overheid rondom jaarverslaggeving en zorgplicht.
14 november 2019

Hoogbegaafdheid

De door Berséba aangevraagde subsidie in het kader van het onderwijs aan begaafde leerlingen is door het Ministerie van OC&W toegekend. We kunnen nu de in onze subsidieaanvraag beschreven aanpak uitvoeren. In enkele regio’s zijn al activiteiten rondom hoogbegaafdheid gestart

Lees verder
11 november 2019

Warme overdracht basisonderwijs - voortgezet (speciaal) onderwijs

In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor twee zaken: de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs en het moment van het eerste contact tussen basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees verder
22 november 2019

Vacatures in de Ondersteuningsplanraad

Op dit moment zijn er twee vacatures in de oudergeleding van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Berséba. De OPR komt graag in contact met belangstellenden voor deze vacatures.

Lees verder
13 november 2019

Toezicht op de zorgplicht

Met ingang van 1 november 2019 houdt de inspectie toezicht op de naleving van de zorgplicht. Dit toezicht is een onderdeel van het vierjaarlijks inspectiebezoek.

Lees verder
22 november 2019

Thema's jaarverslag scholen

Graag brengen wij een brief van Minister Slob over de jaarverslaggeving in het PO onder de aandacht van onze scholen. Via deze brief zijn de scholen geïnformeerd over de thema’s, waarover zij zich in het jaarverslag moeten verantwoorden.

Lees verder
  Toon volledige agenda
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba

Centraal postadres:
Postbus 433
2980 AK Ridderkerk
Bezoekadres hoofdkantoor:
Kastanjelaan 12
2982 CM Ridderkerk

T: 0180-442617
info@berseba.nl
Klik hier om u af te melden